Správy

Ježiš ma dennodenne zahŕňa v Ghane milosťami

Jedna z vecí, ktoré často zažívam je, že akokoľvek je situácia ťažká, vždy sa nájde pomoc, vždy je niekde východisko a nikdy sa netreba vzdávať.

Čítať ďalej...

Informácie o misii SSpS v Grécku

Srdečne pozdravujeme z Atén, keď putujeme spolu  s našimi sestrami v Grécku.

Čítať ďalej...

Nechajte sa inšpirovať

"Môj príbeh" je séria krátkych videí o povolaní, živote a misii Misijných sestier SSpS z celého sveta. Série sú inšpirované skutočnosťou, že každá osoba má jedinečný osobný príbeh, ktorý môže obohatiť, inšpirovať a povzbudiť.

Čítať ďalej...

Moje ÁNO Láske

Sedím vo svojej izbe pri zapálenej svieci, ktorú som pred pár dňami držala v rukách a vravela Bohu svoje „ÁNO“. Chcem sa s Vami podeliť o láske Boha a o tom, ako to ďalej pokračuje, keď sa rozhodnete kráčať vo viere.

Čítať ďalej...

„Začni“ meniť seba - tvoriť svet!

Tohtoročné misijné prázdniny v Košiciach boli niečím výnimočné. Zavítal na ne totižto aj Malý Princ. Jeho príbeh a myšlienky nás sprevádzali počas celého týždňa. Malý princ nám už od prvého dňa hovoril o význame zodpovednosti: „Stávaš sa navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal."

Čítať ďalej...

Nová postulantka

Aj dnes Boh povoláva ľudí, aby Ho nasledovali. Preňho žiadny človek nie je prekážkou. Práve naopak. On má plán s každým z nás. Všetci sme vzácni v Jeho očiach.

Čítať ďalej...

Obnova sv. sľubov v Ivanke

„ A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám."   1Jn 4, 16

Vďačné Svätému Trojjedinému Bohu za dar povolania sme my sr. Viera a sr. Jozefína 15. júla 2017 obnovili po šiesty krát naše rehoľné sľuby v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Čítať ďalej...

Neopakovateľný dar

Zažila som obohacujúci čas prežitý v našej medzinárodnosti, poznávania filipínskej, vietnamskej, kórejskej, ukrajinskej a poľskej kultúry.  Učili sme sa láske, trpezlivosti, vzájomnej ohľaduplnosti, porozumeniu, keď sa naše jazyky plietli.

Čítať ďalej...

Z návštevy u " ružových"

Niekoľko záberov zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo  v kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre s našimi spolusestrami služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony.

Čítať ďalej...

Farský deň vo Vitanovej

Dňa 2. júla 2017 sme sa na pozvanie d. p. Patrika Ondáša zúčastnili farského dňa vo farnosti Vitanová. Táto farnosť je charakteristická dobrosrdečnosťou, štedrosťou, úsmevom, spevom i živou vierou.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

August 2017

Mária, s tebou sa chcem učiť milovať všetkých ľudí ako bratov a sestry, lebo všetci sú tvoji. Zasväcujem sa ti, aby moja modlitba bola modlitbou môjho srdca, v ktorej nájdem pokoj, lásku a silu zmierenia. Tebe, Panna Mária, odovzdávam svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary. Chcem pri tebe rásť tak, ako pri tebe vyrastal Ježiš. Nech od tejto chvíle všetko vo mne oslavuje spolu s tebou môjho Pána!

Čítať ďalej...

Júl 2017

Panna a Matka Mária, ty, ktorá si vedená Duchom prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“ v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


REXLEXIE  - ROK 2017


 

Videá

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie