Správy

Terciát

Mnoho pozdravov  zo Steylu! Sme veľmi veľká  a pestrá skupina: 32 účastníčok + 3 do prevádzajúci, z 19 provincií a 7 národností.

Čítať ďalej...

Návšteva v Mezőkeresztes

Už niekoľko rokov sa na našich letných táboroch s deťmi zúčastňujú aj deti z detských domovov, ktoré sú nášmu srdcu zvlášť blízke.

Čítať ďalej...

Misionárky na dovolenke

   V tomto období čerpajú dovolenku na Slovensku viaceré naše spolusestry pôsobiace v misiách. Stretli sa v provinciálnom dome v Ivánke pri Nitre na Turíce.

Čítať ďalej...

Turíce v St. Gabrieli

Už z juniorátskych stretnutí som vedela o Festivale mladých, ktorý sa v St. Gabrieli koná každý rok na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Teraz som mala možnosť zažiť ho osobne.

Čítať ďalej...

Krajské stretnutie mládeže v Nagymaros

   20.mája sa v peknom prostredí pri Dunaji uskutočnil Krajský zjazd maďarskej mládeže. Stretnutie s témou „Ja som Pravda“ zorganizovali tento raz sestry Dominikánky pri príležitosti 800. výročia vzniku ich Rehole.

Čítať ďalej...

Seminár pre formátorky

V nedeľu 4.6. 2017 sa začal medzinárodný formačný seminár na ostrove Timor v Indonézii, ktorý potrvá do 25.6.2017

Čítať ďalej...

ĎAKUJEME...

25. rokov prežitých naplno. To je čas, za ktorý dnes chceme ďakovať. To je čas, ktorý sa poskladal z drobných životných príbehov našich troch spolusestier.

Čítať ďalej...

Náhly odchod do večnosti

Chcela by som vás informovať o bolestivom odchode do večnosti našej mozambickej sestry LEONORY BERNARDO -30 rokov, ktorá nedávno absolvovala štúdium vo filipínskej južnej provincii a čakala na  prípravu k večným  sľubom v tomto roku.

Čítať ďalej...

Turíce 2017

"Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5).

Čítať ďalej...

POŽEHNANÉ TURÍCEZobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Jún 2017

Pane Ježišu, vo svojej cirkvi si ustanovil na vedenie a stály vzrast Božieho ľudu rozličné služby, určené pre dobro všetkých. Vysluhovatelia, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria medzi Boží ľud boli spasení.Týmito správcami tvojho ľudu sú biskupi, kňazi, diakoni, zasvätení.  Nech ako dobrí pastieri hľadajú aj tých, čo boli síce pokrstení v katolíckej cirkvi, ale už nepristupujú k sviatostiam, alebo dokonca odpadli od viery.

Čítať ďalej...

Máj 2017

Prebývajúci Duch, Otvor dnes moje srdce pre tvoju prítomnosť,  nech ma tvoj Duch spojí so všetkým stvorením.Otvor moje srdce, aby počulo, ako ma voláš po mene. Nech vo mne ožije tvoja krása a milosť, aby som mohla vyžarovať vo svete tvoju krásu a dobrotu

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy... 

Videá

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie