Správy

Zo života sr. Felicity

S mamami sa stretávame každý mesiac zatiaľ sú 3: Irina, Nadežda a Evgenia. Ira a Nada su Chakasky, Evgenia Ruska.

Čítať ďalej...

Projekt so sirotami

Chcem Vám po dlhšom čase priblížiť môj život tu  v Južnej Afrike.

Čítať ďalej...

Prvé dni na Filipínach.

Chcem sa s Vami podeliť o mojom novom domove, ktorým sa na 10 mesiacov stala provincia Filipíny juh. Práve tu som dostala možnosť pripraviť sa na zloženie doživotných sľubov.

Čítať ďalej...

Otvorenie katolíckej školy v Mélykút .

1. septembra 2016 sme sa v Mélykút spolu s približne 30 učiteľmi, s viac ako 300 študentmi a za veľkej účasti ich rodičov  zúčastnili slávnosti otvorenia katolíckej školy sv. Tomáša Apoštola.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Papuy Novej Guiney.

Čas tak neuveriteľne rýchlo letí, na Slovensku ste začali nový školský rok a my tu v Papue posledný štvrťrok.

Čítať ďalej...

Európske stretnutie provinciálnych a regionálnych tímov

Sestry prežívali radosť zo vzájomného stretnutia sa, delenia sa s vierou, pracovnými skúsenosťami, službou, formáciou, ale aj zábavou.

Čítať ďalej...

Mediálne školenie „Online 3“

Tretí pondelok

September 2016

Matka Sedem bolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedem bolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Čítať ďalej...

August 2016

Jedným z najjasnejších prejavov milosrdenstva, no vari najťažšie realizovateľných v praxi, je odpustiť tým, ktorí nás urazili, ktorí nám ublížili, ktorých považujeme za nepriateľov.  „Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať! A predsa je odpustenie nástrojom, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev, násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života".

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy... 

Videá

      

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie