Správy

Tábor v Kőszegu

Tábory, ktoré každoročne organizujú misionári SVD - verbisti, sa aj tento rok uskutočnili v Kőszegu. Prvý turnus pre deti sa konal v termíne 2.- 7.júla 2018. Pre mladých v čase od 16. do 21. júla.

Čítať ďalej...

Naši najmenší návštevníci

V mesiacoch jún a júl nás navštívili rôzne skupinky detí. Ako prvé prišli dievčatá zo Základnej školy Sv. Svorada a Benedikta z Nitry. Už druhýkrát u nás absolvovali tzv. „noc v kláštore.“ Strávili sme spolu krásny čas.

Čítať ďalej...

Iracko-slovenský tábor

V dňoch 23.-27.augusta sme sa ako animátorky zúčastnili denného iracko- slovenského tábora. Tábor sa konal v irackom centre v Nitre pod záštitou združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Zúčastnilo sa ho 15 detí a ako animátorky nám pomáhali aj 3 dievčatá z Iraku.

Čítať ďalej...

Sr. Mária Anna zavŕšila svoju misionársku službu

 Sr. Mária Anna, Anna Struhárová,  SSpS posilnená sviatosťou chorých vo veku 65  rokov a v 38. roku  rehoľných sľubov,  spojená s Kristom v návrate k Otcovi zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 23. 7. 2018.

Čítať ďalej...

Jubilantkám blahoželáme

Na sviatok sv. Benedikta sa v našom provinciálnom  dome v Ivánke pri Nitre konala milá slávnosť. V kruhu svojich najbližších, priateľov, známych a spolusestier, oslávili naše tri spolusestry rehoľné jubileá.

Čítať ďalej...

Ďakujem za veľký Boží dar

Po dlhšom čase sa znova ozývam z Filipín. Desať mesiacov mojej probácie sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. 

Čítať ďalej...

Púť do Nitry

V dňoch 25. - 26. mája 2018 sme sa z farnosti sv. Joachima v Mélykúte  vydali na púť na Slovensko.

Čítať ďalej...

Púť detí - Marianka

Dňa 26. mája 2018 sa konala púť detí do Marianky pri Bratislave. Celkovo sa tejto púte zúčastnilo 730 detí a dospelých.

Čítať ďalej...

U Matky Božej v Csíksomlyó

Už po druhý raz som mala príležitosť putovať  „pútnickým vlakom” do mariánskej svätyne v Csíksomlyó v Transylvánii.

Čítať ďalej...

Obnova sľubov

V sobotu 19. mája,  ráno pri sv. omši naše dve juniorky sr. Miriam a sr. Janka obnovili svoje " Áno" Pánovi v kruhu nášho spoločenstva.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

August 2018

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

      

     

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie