Správy

Ocenenie Ruža sv. Alžbety

Dňa 17. novembra 2017 pri sv. omši o 18.00 hod. počas Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil in memoriam trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch  ocenenie Ruža sv. Alžbety našej spolusestre Mudr. Veronike Theresii Ráckovej, ktorá  obetovala svoj život v službe ľudom Južného Sudánu.

Čítať ďalej...

Svetový deň chudobných.

Aj v našom provinciálnom dome bola vypočutá výzva sv. otca Františka. V liturgii sme sa počas celého dňa zamýšľali nad rôznymi formami chudoby a vkladali sme ich do modlitby. Vo sv. omši boli  kreatívne predstavené  jednotlivé symboly a prosby.

Čítať ďalej...

Slovenský kultúrny deň

Srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma. Chcela by som sa s vami podeliť o pár zážitkov z nášho noviciátskeho života.

Čítať ďalej...

"Veľký deň" v Ivanke.

Dňa 15.10.2017  v našej farnosti Ivanka pri Nitre otec biskup Viliam Judák udelil sviatosť birmovania 81 mladým  kandidátom  na prijatie tejto sviatosti z našej farnosti a 5 z iných farností.

Čítať ďalej...

Misijný koláč vo farnosti Podbiel

Ako sa rodí dobré dielo? Často to všetko začína túžbou v srdci jedného človeka, alebo len schopnosťou uvidieť núdzu ďaleko za hranicami svojho každodenného života. A takto sa zrodila v Podbieli akcia „MISIJNÝ KOLÁČ.“

Čítať ďalej...

Nové video v ponuke

Rok 2017 je pre Misijné sestry Rokom spoločenstva s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Všetko najlepšie po druhý krát!

Naša Sr. Bohumíra oslávila v septembri krásne životné jubileum - 100 rokov. K tomuto výnimočnému a vzácnemu jubileu jej v nedeľu 29. októbra prišli zablahoželať aj deti a pani učiteľky Mgr. Ivica Gulišová a Mgr. Gabika Kratochvíľová zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Čítať ďalej...

Svätý Otec vyhlásil 1. svetový deň chudobných

19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Chudoba je postoj srdca, ktorý nám bráni považovať peniaze, kariéru či luxus za ciele života a podmienku nášho šťastia. Pre nás, Misijné sestry, vrcholí i Rok spoločenstva s vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti. Modlime sa spoločne.

Čítať ďalej...

JEDNO MALÉ „AHOJ“ PRE SLOVENSKO Z NEKONEČNE VELKEJ BRASIL...

Viem, že viera je začiatkom, začiatkom všetkého a vo všetkom. Začiatkom misie. Existuje tu ešte iné slovo a to je vrcholom: láska. Teda dve slová: Viera a Láska. Podstata dvoch krídiel v misii a pre misiu. Bez krídiel let je nemožný.  

Čítať ďalej...

Reflexia na november

Prichádza nové zamyslenie s témou Násilie páchané na ženách napísané od Atty. Myrna T. Pagsuberon a Sr. Maria Elisabeth Ello, SSpS – Filipíny Juh z príležitosti SSpS Roku s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

November 2017

Dobrý Bože, požehnaj chudobných a osamelých ľudí. Nech ich tvoje požehnanie naplní vnútorným bohatstvom a nech objavia v sebe ukrytý poklad, ktorý im nik nemôže vziať.
Ukáž im ako môžu žiť svoj život s ľudskou dôstojnosťou.  Pošli k nim ľudí, ktorí im môžu pomôcť, cez ktorú sa im zjaví tvoja uzdravujúca a pomáhajúca blízkosť.

Čítať ďalej...

Október 2017

Pane, vzbuď v nás, v deťoch tvojej Cirkvi, misionárske nadšenie, aby sme ohlasovali Krista všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú, ako aj tým, ktorí stratili vieru. Rozmnož misijné povolania a svojou milosťou posilňuj tých, ktorí pracujú na diele evanjelizácie. Nech každý z nás cíti zodpovednosť za ohlasovanie Radostnej zvesti a pochopí, že našim prvoradým poslaním pri šírení viery je opravdivý kresťanský život.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


REXLEXIE  - ROK 2017

August

September

Október

November


Videá

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie