Stretnutie formátoriek na Timore

                                                            

Správy

Obnova sv. sľubov v Ivanke

„ A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám."   1Jn 4, 16

Vďačné Svätému Trojjedinému Bohu za dar povolania sme my sr. Viera a sr. Jozefína 15. júla 2017 obnovili po šiesty krát naše rehoľné sľuby v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Čítať ďalej...

Neopakovateľný dar

Zažila som obohacujúci čas prežitý v našej medzinárodnosti, poznávania filipínskej, vietnamskej, kórejskej, ukrajinskej a poľskej kultúry.  Učili sme sa láske, trpezlivosti, vzájomnej ohľaduplnosti, porozumeniu, keď sa naše jazyky plietli.

Čítať ďalej...

Z návštevy u " ružových"

Niekoľko záberov zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo  v kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre s našimi spolusestrami služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony.

Čítať ďalej...

Farský deň vo Vitanovej

Dňa 2. júla 2017 sme sa na pozvanie d. p. Patrika Ondáša zúčastnili farského dňa vo farnosti Vitanová. Táto farnosť je charakteristická dobrosrdečnosťou, štedrosťou, úsmevom, spevom i živou vierou.

Čítať ďalej...

Navštívili nás žiaci zo Strednej odbornej školy potravinárskej

Koncom júna nás v našom kláštore v Ivanke pri Nitre navštívili žiaci študijných odborov Kontrolór potravín a Marketing spolu so svojimi učiteľmi zo Strednej odbornej školy potravinárskej sídliacej na Cabajskej 6 v Nitre.

Čítať ďalej...

Púť v Szenkúte

2. júla sa konala v maďarskom Szenkúte marianska púť. Sestra Lucia, sr. Pia, sr. Juliana a sr. Mária Ester navštívili toto miesto na pozvanie františkánov, ktorí toto mariánske miesto spravujú.

Čítať ďalej...

Púť na Velehrad

Dnes, na sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sme sa aj my pripojili k 30 000 pútnikom, ktorí prišli do Velehradu poďakovať sa Bohu za dar viery.

Čítať ďalej...

„Noc v kláštore“

Takto sme nazvali našu akciu s deťmi – dievčatami zo 4.B triedy zo školy sv. Svorada a Benedikta, ktoré si prišli priamo na vlastnej koži otestovať, ako „sa býva a spí v kláštore .“

Čítať ďalej...

„V mojom srdci je nebo, keď v ňom býva Ježiš.“

S týmto heslom prijalo 60 detí z Brezna po prvý krát Pána Ježiša a my sme spolu s nimi zdieľali ich radosť.

Čítať ďalej...

Terciát

Mnoho pozdravov  zo Steylu! Sme veľmi veľká  a pestrá skupina: 32 účastníčok + 3 do prevádzajúci, z 19 provincií a 7 národností.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Júl 2017

Panna a Matka Mária, ty, ktorá si vedená Duchom prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“ v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.

Čítať ďalej...

Jún 2017

Pane Ježišu, vo svojej cirkvi si ustanovil na vedenie a stály vzrast Božieho ľudu rozličné služby, určené pre dobro všetkých. Vysluhovatelia, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria medzi Boží ľud boli spasení.Týmito správcami tvojho ľudu sú biskupi, kňazi, diakoni, zasvätení.  Nech ako dobrí pastieri hľadajú aj tých, čo boli síce pokrstení v katolíckej cirkvi, ale už nepristupujú k sviatostiam, alebo dokonca odpadli od viery.

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy... 

Videá

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie