Zobr. počet
Názov Dátum vytvorenia Autor Počet návštev
Púť do Marianky pri Bratislave 25. máj 2018 Zuzana Civániová 19
Odhalenie busty našej spolusestry Veroniky Therésie 23. máj 2018 Zuzana Civániová 48
„Modlime sa srdcom s Máriou za MISIE“ 16. máj 2018 Zuzana Civániová 64
Pozvánka - odhalenie busty sr. Veroniky Theresie v Bánove 13. máj 2018 sr. Katarína Junasová 71
Radosť i vďačnosť - blahorečenie otca Jána Brennera 13. máj 2018 sr. Katarína Junasová 76
Prosebná pobožnosť 12. máj 2018 Zuzana Civániová 46
Pozdrav zo Steylu 09. máj 2018 Zuzana Civániová 89
Sr. Cyrila,Gabriela Šoltésová, SSpS zavŕšila svoju misionársku službu. 09. máj 2018 Zuzana Civániová 95
Ako svätý Tomáš oslavoval spolu so žiakmi 05. máj 2018 sr. Katarína Junasová 57
„V tebe sú všetky moje pramene.” 03. máj 2018 Zuzana Civániová 99

Podkategórie

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie