Eurostretnutie v Steyli

V dňoch 24. až 29. augusta 2015 sa konalo Euro – stretnutie provinciálnych/regionálnych predstavených a  provinciálnych/regionálnych formačných tímov v dome misijných sestier služobníc Ducha Svätého (SSpS) v holandskom Steyli.

 Do hlavnej témy stretnutia: „Formácia ako duchovný proces“  nás voviedla sr. Maria Cristina Avalos, SSpS.

Ciele stretnutia - Prehĺbenie nášho chápania formácie ako duchovného procesu v súlade s našou SSpS spiritualitou; Realizácia záverov 14. Generálnej Kapituly do procesu formácie; Rozpoznanie potrebných krokov k našej premene na osobnej úrovni, v komunitnom živote a v misii/apoštoláte - sa nám sčasti podarilo naplniť a vo veľkej miere ich uskutočnenie je výzvou do nášho ďalšieho každodenného života.

Každý deň sme začínali meditáciou a zdieľaním Božieho slova. S Ježišom v Eucharistii sme sa zväčša stretali podvečer pri sv. omšiach. Vo voľnom čase sme navštívili bratov verbistov i naše tzv. ružové sestry. Zašli sme aj k sarkofágom našich svätých a blahoslavených vyprosiť potrebné milosti pre všetky tri spoločnosti založené sv. Arnoldom Janssenom.

Mali sme tiež možnosť vidieť tzv. Delta plán vytvorený po roku 1953, kedy veľká povodeň zabila 1835 ľudí, utopilo sa cca 34 tisíc kusov dobytka a 47 tisíc domov bolo zničených. Delta plán bol uznaný americkou spoločnosťou stavebných inžinierov ako jeden zo siedmich moderných divov sveta. Ide o systém vodných diel a hrádzí, aby sa zabránilo katastrofám spôsobených zdvihnutím hladiny mora.

Cestou od mora sme navštívili komunitu misijných sestier v Uden.

Posledný deň stretnutia sa niesol v znamení plánovania aktivít, ktoré nás čakajú v budúcom roku. A aj o tých sa tiež čo-to z nášho portálu v blízkej, či vzdialenej budúcnosti viac dozviete.

sr. Jana Eliášová,SSpS

Ako sme pracovali
Delta plán
sv. omša
U ružových sestier
  • Ako sme pracovali
  • Delta plán
  • sv. omša
  • U ružových sestier
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie