„Obnovme spoločne novú a večnú zmluvu“

Mottom druhej duchovnej obnovy v roku Eucharistie bolo: „Obnovme spoločne novú a večnú zmluvu“. Táto obnova sa uskutočnila vo farnosti Kelč dňa 31. 10. 2015.

    Na rok 2015 vyhlásila Česká biskupská konferencia Národný Eucharistický kongres a Rok Eucharistie s témou „Eucharistia – Zmluva nová a večná.“ Jeho prvá časť prebehla vo farnostiach od januára do júna 2015. Vyvrcholením celého kongresu bolo sympózium konané 15 – 17. októbra 2015 v Brne so záverečnou sv. omšou.                                                                                                                                                                           Mottom 2. duchovnej obnovy v roku Eucharistie bolo: „Obnovme spoločne novú a večnú zmluvu“. Táto obnova sa uskutočnila vo farnosti Kelč dňa 31. 10. 2015. Akcia bola príležitosťou podeliť sa o zážitky a dojmy pre tých, ktorí sa zúčastnili Národného Eucharistického Kongresu v Brne dňa 17.10. 2015, ale aj pre tých, ktorí sa chceli v prežívaní sv. omše prehĺbiť a povzbudiť.                                                                                                                        

 Do prípravného tímu ohľadom stretnutia sa zapojila sr. Zuzana, SSpS. Duchovnej obnovy sa aktívne zúčastnila celá komunita Misijných sestier v Kelči.          

Program bol nasledovný:          8:00- ranné chvály + animácia spevom  

                                          8:30- radostný ruženec s piesňami a pantomímou.

                                          9:00- homília Kardinála Cortese prednesená na Kongrese v Brne

                                          9:30- 10:30- práca v skupinkách

                                          10:30-11:30 - káva a  delenie sa o výsledky  

                                          11:30 – Sv. omša   

                                          12:30- Spoločný obed

                                          13:45- Tichá adorácia a procesia okolo kostola

                                          14:30-  sviatostné požehnanie                                                                                      

     Práca v skupinkách bola príležitosťou zamyslieť sa nad otázkami:  Ako sa človek naučí prežívať sv. omšu ? Ktoré viditeľné zložky v liturgii nás upozorňujú na prítomnosť Pána Ježiša a ako si ich všimnúť? Ako sa uskutoční vnútorné prežívanie sv. omše? Naše skupinky boli rôznorodé od mládeže cez stredný vek, až po babičky, tiež skúsenosti a podelenie boli pestré.      

     Vo svätej omši sme mali dva kreatívne momenty, pripravili sme si ich už v skupinkách. Na lístky sme písali vlastnosť, alebo gesto, ktoré nás pri prežívaní sv. omše blokuje a ktoré chceme zanechať. Tieto lístky sme pred sv. omšou pripevnili na kňazskú štólu, ktorá visela na kríži vedľa oltára. Počas úkonu kajúcnosti, sme postupne pristupovali ku krížu odopínali lístky a vhadzovali sme ich do nádoby umiestnenej pred krížom, kňaz potom lístky zapálil. Pred našimi očami sa všetky „blokády“ premenili na popol.        

    Druhým symbolom bola kvetina vystrihnutá z papiera, na ktorú každý účastník napísal predsavzatie pre lepšie prežívanie liturgie. Tieto sme vložili do košíka a v sprievode s obetnými darmi priniesli na oltár, po sv. prijímaní každý mohol pristúpiť znovu ku krížu a na štólu pripevniť kvietok s predsavzatím.    

   Pri chutnom obede pokračovalo naše delenie a zoznamovanie sa s tými, ktorých sme až tak z blízka nepoznali. Chvíľa tichej adorácie doplnenej o animačné piesne prispela k upevneniu nášho vzťahu ku Kristovi vo sviatosti, ktorú sme následne vyjadrili i tichou procesiou okolo kostola. Počas nej pán farár Ján Bleša so sviatosťou Oltárnou žehnal nám i celému okoliu.  

    Deň sa niesol v radostnom duchu a pokojnej atmosfére, odchádzali sme do našich domovov obohatení a posilnení vzájomnosťou a srdečnosťou.

komunita SSpS Kelč

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie