Doživotné sľuby sr. Márie Jezusy, SSpSAP

20. novembra 2015 slávila komunita sestier Kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre výnimočnú slávnosť.

    Deň modlitieb za klauzúrne rehoľné povolania si Cirkev pripomína 21. novembra na spomienku obetovania Panny Márie v chráme. V predvečer tohto dňa, 20. novembra 2015, slávila komunita sestier Kongregácie služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre výnimočnú slávnosť. Slovenka sr. Mária Jezusa, SSpSAP skladala svoje večné sľuby v kaplnke kláštora Najsvätejšej Trojice. Svätú omšu celebroval nitriansky biskup otec Viliam Judák. V homílii poukázal na význam zasväteného a kontemplatívneho života. Tejto slávnosti sa zúčastnila rodina sr. Márie Jezusy, príbuzní, známi, kňazi, ako i ďalšie misijné rehoľné spoločenstvá založené svätým Arnoldom Janssenom – Misijné sestry služobnice Ducha Svätého, kňazi a seminaristi Spoločnosti Božieho Slova. Po svätej omši nasledovalo spoločné agapé v priestoroch kláštora s možnosťou gratulácie sr. Márii Jezuse.

   Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony bola založená svätým Arnoldom Janssenom v roku 1896 v Holandsku za účelom neustálej modlitby za misie. Sestry žijú klauzúrnym spôsobom života v medzinárodných komunitách. Vyše 400 sestier tvorí 22 komunít po celom svete. Jedna z nich sa nachádza aj na Slovensku. Posviacka kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre sa konala v novembri 2008.

 

sr.M.Jezusa1
sr. M. Jezusa 4
sr. M. Jezusa 3
sr. M. Jezusa 2
  • sr.M.Jezusa1
  • sr. M. Jezusa 4
  • sr. M. Jezusa 3
  • sr. M. Jezusa 2
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie