Stretnutie junioriek na Svatom Kopečku

Spoločne s našou juniormajsterkou sr. Katarínou sme sa stretli v dňoch 27. - 29.novembra 2015 na Svatom Kopečku pri Olomouci v Čechách.

        Do slovenskej provincie patríme v súčasnosti tri juniorky - sr. Martina Benedikta a sr. Katarína v Ivanke pri Nitre, a sr. Jozefína v komunite Kelč na Morave. Spoločne s našou juniormajsterkou sr. Katarínou sme sa stretli v dňoch 27. - 29.novembra 2015 na Svatom Kopečku pri Olomouci v Čechách. Ubytovanie nám poskytli sestry premonštrátky.

       Sobota bola dňom sviatku  našej zakladateľky bl. Márie Heleny Stollenwerk, ktorej život sme si pripomenuli v rámci rannej modlitby. Po svätej omši v Bazilike navštívenia Panny Márie sme spolu so skupinou slovenských pútnikov z Oravy prenikli do histórie tohto krásneho mariánskeho pútnického miesta. Následne sme sa vybrali do kolísky našej viery, v stopách vierozvetcov svätého Cyrila a Metoda, na Velehrad. Priľahlý skanzen bol, žiaľ, zatvorený. Avšak Bazilika nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda nám poskytla priestor na modlitbu a stíšenie sa. Zaujal ma nápis nad sarkofágom zosnulého kardinála Tomáša Špidlíka, SJ, umiestnený za Bohostánkom: „Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia. Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia.“ Večer sme opäť spoznávali život našej spoluzakladateľky Matky Márie, a to cez jej prežívanie adventu a pomyselného stavania jasličiek Ježiškovi.

       Nedeľu sme už svätou omšou naplno odštartovali advent a my sme sa tiež vybrali na cestu domov. Tá viedla cez zastávku v komunite sestier v Kelči a potom do Ivanky pri Nitre. Sme vďačné za možnosť putovania do mariánskych bazilík, ale i za spoločne strávený čas.

sr. Katarína

01
02
03
04
05
06
07
08
09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie