Misijná animácia v Novej Dedine

  Dňa 29. novembra 2015, t. j. na 1. adventnú nedeľu, sme na pozvanie vdp. dekana Jozefa Bajana navštívili farnosť Nová Dedina, v okrese Levice.

         

      Na začiatku sv. omše sme zaspievali hymnus „Zdravas, hviezda morská“. V úvode sv. omše sr. Lucia Slušná poďakovala za pozvanie a krátko nás predstavila. Okrem iného povedala: „Pre mňa osobne je neobyčajným darom stáť dnes tu pred vami a hovoriť tieto slová práve teraz, keď začíname obdobie adventu a sme pozvané rozsvietiť prvú sviecu na adventnom venci práve my, Misijné sestry, zasvätené Trojjedinému Bohu, aby sa rozplynula noc nevery. A osobitnou milosťou je pre nás ukázať na bezhraničnosť Božej lásky, cez ktorú sa rozplynie temnosť hriechu. Tak vykročme spolu v ústrety Božej láske.“

           

 

           Počas obetovania veriaci a sestry prinášali dary:

 • Dar Božieho Slova - Sväté Písmo
 • Dar Božieho Milosrdenstva - Svieca
 • Dar Rodiny - Obrúčky
 • Dar zasväteného života - Kríž
 • Dar bezhraničnej lásky - Chlieb a víno

          Po sv. prijímaní sme sa spoločne pomodlili modlitbu za zasvätených. Veľmi milým prekvapením pre nás bolo, keď na konci sv. omše kňaz striedavo s ľudom spieval Anjel Pána. O. Jozef spieval naozaj ako „anjel“.

            Po sv. omši mali veriaci možnosť zakúpiť si misijné kalendáre, a tak podporiť misie. Po dobrom obede a veľmi prijemnom posedení v jednej milej rodine o 15. 00 h náš program pokračoval. Mladí v pastoračnom centre pri fare a starší v kostole. Mladí mali možnosť uvedomiť si, že náš život je plný prekážok, ale tiež plný ilúzií – dômyselných prekážok. Zamýšľali sme sa nad našimi túžbami, nad tým, čo nám bráni slobodne kráčať životom a čo nám spôsobuje strach. Všetky naše strachy sme odovzdali Bohu a povzbudili sme sa tým, že Boh kráča vždy s nami. Nechýbali ani dobré koláčiky, ktoré nám napiekla mamka jednej účastníčky a samozrejme nechýbala ani hra, kde sme si vypočuli veľmi zaujímavú rozprávku. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

             V kostole zase sestry predstavili našu Kongregáciu, naše misionárky a ich projekty, taktiež Misijné združenie Ducha Svätého. Zároveň pozvali k modlitbe za misie všetkých zúčastnených. Sr. Lucia Slušná sa tiež podelila so svojou misiou, keď pôsobila na Ukrajine.

               Počas celého dňa stretnutí vládla príjemná atmosféra. Nech Duch Svätý oživuje túto farnosť a nech zvlášť počas tohto adventu ustúpi temnosť hriechu a nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí!

 sr. Alena, SSpS


 Fotogaléria

01
02
03
04
obetné dary
06
07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • obetné dary
 • 06
 • 07
 •  

   

   

   

   

   

                                                     

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie