Boli sme svedkami otvorenia brány milosrdenstva v katedrále v Nitre

Na otvorení Svätej brány v nitrianskej katedrále sv. Emeráma pri príležitosti mimoriadneho roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František, sa v sobotu 12. decembra 2015 zúčastnili štyri sestry z komunity sestier v Ivanke pri Nitre – sr. Mária Anna, sr. Tarzícia, sr. Virgília a sr. Alena.

              Na úvod slávnosti sa všetci zúčastnení stretli na biskupskom nádvorí, kde zbor - bohoslovci kňazského seminára zaspievali hymnu na svätý rok milosrdenstva. Po krátkej modlitbe nasledoval príhovor biskupa, evanjelium a úvaha z Buly Misericordiae Vultus.

            Všetci prítomní sa následne v procesii presunuli s horiacimi sviecami v rukách pred hlavnú bránu katedrály, kde ako prvý cez ňu prešiel diecézny biskup Mons. Viliam Judák.  Nasledovali kňazi, bohoslovci, rehoľníci a množstvo laických veriacich.

             Po príchode do katedrály nasledovalo pripomenutie si krstu, ktoré sprevádzala pieseň Yzopom ma pokrop, Pane. Bohoslužba pokračovala slávnostnou modlitbou vešpier, ktorú svojím spevom sprevádzali nitrianski bohoslovci.

            Otec biskup v homílii pripomenul, že Cirkev i ľudstvo dostáva v tomto čase veľký dar: „Prostredníctvom terajšieho najvyššieho pastiera Svätého Otca Františka sa nám umožňuje zahľadieť sa do najvlastnejšej vlastnosti Boha, do jeho milosrdenstva. Budeme mať možnosť na to takmer celý rok. Budeme uvažovať o tejto vlastnosti, ale budeme môcť čerpať hodnoty, ktoré z toho vyplývajú, možnosť odpustenia, ale budeme sa aj učiť Otcovmu milosrdenstvu, lebo to je hlavné motto tohto milostivého mimoriadneho Roka milosrdenstva“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby skutkami telesného i duchovného milosrdenstva nevedomých poučovali, zúfalých povzbudzovali, pochybujúcim radili. „Hovorte o tom v zamestnaní, kdekoľvek v spoločenskom živote, v školách – že je tento Rok.  Že to nie je len nejaké symbolické prejdenie brány, ale že sú s tým späté samozrejme aj ďalšie duchovné úkony, ktoré vedú ku konverzii človeka, aspoň k snahe sa polepšiť. A keď padnem znova, znova využívať túto možnosť“, dodal biskup Viliam Judák.  V závere vyjadril želanie, aby každý sa dozvedel, že Boh má otvorené srdce pre každého, kto prejaví aj tú najmenšiu pozornosť a záujem o tieto hodnoty a povzbudil nás, aby sme boli apoštolmi milosrdenstva.

            Po modlitbe biskup oznámil veriacim, v ktorých kostoloch bude ešte otvorená Brána milosrdenstva a zaznela antifóna Alma Redemptoris Mater.

            Po záverečnom požehnaní viacerí prítomní využili možnosť zotrvať v tichej modlitbe a nechali v sebe doznieť to, čo práve počuli a prežili.

sr. Alena, SSpS 

(Zdroj: http://www.biskupstvo-nitra.sk/otvorenie-svatej-brany-v-nitrianskej-katedrale/)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie