Misijný jarmok v Kežmarku

Na konci októbra – mesiaca misií sme slávili na Základnej škole s materskou školou sv. Kríža misijný deň a s ním spojený jarmok. 

     Počas sv.  omše, ktorú slávil pán kaplán Dominik Jamrich, sme v príhovore počúvali o tom, že každý z nás má svoje poslanie – misiu, ktorú má plniť.

     Po sv. omši bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec.

     Potom nasledovala prednáška spojená s prezentáciou. V nej nám náš hosť  –  sestra Bernadeta Gromanová, SSpS, rodáčka z Kežmarku, predstavila Juhoafrickú republiku a ich misiu v tejto krajine. Pôsobí v nej už 12 rokov a pracovala tam v zdravotníctve, v škole a teraz vykonáva sociálnu službu – venuje sa najchudobnejším deťom.

      Najočakávanejším bodom tohto dňa bol samotný jarmok, na ktorom deti deťom i dospelým ponúkali všeličo – sladkosti, hračky, koláče... Peniaze, ktoré utŕžili dávali do spoločnej pokladničky každej triedy. Peniaze sme spočítali a sumu 423 € sme darovali sestričke na podporu služby misijných sestier v tejto chudobnej časti sveta. Fotografie nájdete na webovej stránke školy. (http://zspetkk.edupage.org/album/?#gallery/112)

 Zdroj: Základná škola s materskou školou sv.Kríža, http://zspetkk.edupage.org

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie