Voľby provinciálneho vedenia

V slovenskej provincii Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa uskutočnili v dňoch 18. – 20. decembra 2015 voľby provinciálneho vedenia na obdobie rokov 2016 - 2019.

       Za provinciálnu predstavenú bola zvolená sr. Lucia, Anna Slušná. Radnými sestrami sa stali sr. Alena Koštialová, sr. Juliana, Johana Kondelová, sr. Mária Ester, Alena Lahová a sr. Pia, Ľubomíra Michalicová. 

        Úvodnú sv. omšu viedol p. Ján Štefanec, SVD.

     Počas celého volebného procesu, ako príklad služby, nás sprevádzal obraz „Umývania nôh“ od nemeckého maliara Siegera Ködera. Úrad, ktorý bol sestrám zverený, sa tak zdôrazňuje ako služba sestrám. Evanjelista Matúš napísal: „Ako Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.“

sr. Katarína, SSpS


 

Fotogaléria

obraz Ködera
sprievod
sestry
volebná kapitula
vyhlásenie výsledkoc
záver kapituly
kapitulárky
nové provinciálne vedenie
 • obraz Ködera
 • sprievod
 • sestry
 • volebná kapitula
 • vyhlásenie výsledkoc
 • záver kapituly
 • kapitulárky
 • nové provinciálne vedenie
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie