Duchovná obnova u Misijných sestier služobníc Ducha Svätého

Začiatkom decembra 2015 keď adventné obdobie bolo v plnom prúde a svet okolo nás ešte viac zrýchlil svoje tempo, Boh nás pozval aspoň na chvíľku do svojej malej oázy pokoja.

 

     Sestričky Ducha Svätého nás s láskou a úsmevom prijali v dňoch 4.-6.12.2015 medzi seba (čo sme cítili pri akomkoľvek kontakte s nimi) a my sme sa mohli aspoň o kúsok priblížiť k Božiemu Srdcu.

      Na začiatku v piatok večer cez spoločný rozhovor, pomocné slovíčka na papieri, či zdieľanie o našich túžbach sme mali možnosť trošku sa spoznať. Potom pri modlitbe a svetle sviečky prosili sme Pána, aby sme boli tam, kde nás práve potrebuje. V sobotu sme jednak mali aj každá akoby svoj program (keďže nás Pán pozval k niektorým veciam jednotlivo – škola, sľuby sr. Anny,SRA v Nitre, či čas so sestrami), i spoločné chvíle v adorácii pre Pánom. Tu sme mohli pomocou rozjímavého textu k Božiemu narodeniu každá prežiť cestu Jozefa a Márie do Betlehema, všetky strasti, ktoré museli prekonať, i samotné narodenie Spasiteľa. Spolu s celou komunitou sme sa modlili breviár a tiež mohli zapojiť do slávnostnej liturgie 2. adventnej nedele. Evanjelista Lukáš nám ponúkol slová o sv. Jánovi: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A toto sme aj túžili – otvoriť a pripraviť Bohu svoje srdce, aby sa na Vianoce mohol Boh – Láska narodiť aj v Betleheme/maštaľke nášho srdca.

      Pre mňa to bol čas prijatia a Božej blízkosti, kedy Boh hovoril cez niektoré okamihy aj k môjmu srdcu. Sv. Pavol v nedeľu písal: „A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí.“ A to túžime aj my – byť nástrojom v Božích rukách pri hľadaní našej životnej cesty a vo všetkých krásach mladosti objavovať, čo Boh vysníval pre náš život. Nech je vo všetkom vyvýšený Trojjediný Boh!

 Anežka Terezka Gúberová

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie