Začiatok postulátu

„Keď Ťa Kristus volá, choď a nečakaj,
späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj.“

Na opätovné Kristovo volanie sme odpovedali v nedeľu 17. júla, kedy sme po kandidatúre spoločne vykročili na cestu postulátu. Slávnosť sa začala počas ranných chvál modlitbou k Duchu Svätému o dary a milosti potrebné na tento čas. Najskôr nás privítala sr. Lucia, provinciálna predstavená, ktorá nám priblížila hodnotu nášho povolania a charakterizovala obdobie postulátu.

„Postulát je časom prechodu k začiatku rehoľného života. Počas tejto fázy je postulantka vedená k rastu v sebapoznaní a sebaprijatia v kontexte komunity, v uvedomovaní si Božieho pôsobenia v nej a v jej odpovedi na jeho volanie. Pomáha sa jej, aby lepšie spoznala spiritualitu a charizmu Kongregácie. Je to čas, v ktorom ju formátorky a iné sestry spoznávajú. Dievča, jej postulantmajsterka a iné sestry sa snažia rozpoznať jej súcosť pre rehoľný život a jej povolanie do našej Kongregácie. Je to čas rastu mladej ženy v ľudskej a kresťanskej zrelosti a v jej odpovedi na Božie volanie k rehoľno-misionárskemu životu.“ (Manuál pre formáciu, Konštitúcie)

Potom sme sa s našou postulantmajsterkou sr. Máriou Ester zamýšľali nad úlohou Márie, ktorá počúva a Marty, ktorá slúži. Zvlášť čas postulátu je časom Márie a Marty, v ktorom nám Ježiš hovorí: „Poď, Ivana a Veronika, počúvaj ma spolu s Máriou a slúž spolu s Martou. Poď! Chcem ťa učiť, chcem ti pomôcť spoznať samú seba, ukázať ti tvoju hodnotu. Chcem ti ukázať, k čomu ťa pozývam, aby si žila svoj život v plnosti a v radosti. Poď, kráčaj so mnou. Ukáž srdce plné odvahy, lampu uprostred strachu. Seď a kráčaj spolu so mnou, milosrdným Ježišom.“

Na záver sme prosili Pannu Máriu, ktorej sviatok sme v sobotu slávili a ktorá nasledovala Pána celým svojím srdcom, aby sa za nás prihovárala u nebeského Otca.

Panna a Matka Mária,
pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,
o službe, o horlivej a štedrej viere,
o spravodlivosti a láske k chudobným,
aby radosť evanjelia došla až do končín zeme
a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo.
Matka živého evanjelia, prameň radosti pre maličkých,
oroduj za nás.

Prosíme aj vás, aby ste nás sprevádzali svojimi modlitbami počas tejto cesty.

V láske Ducha Svätého postulantky Ivana a Veronika

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie