Pešia púť k Matke Nitrianskej

Plné radosti sme si vykročili okolo pol piatej hodiny z Ivanky pri Nitre. Počasie nám prialo, nebolo ani horúco, a tak nás dopredu lákal náš cieľ – Nitra Kalvária.

 Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8 sme sa 6 sestier vybrali putovať popri rieke Nitre – na oslavu tohto pekného sviatku. Plné radosti sme si vykročili okolo pol piatej hodiny z Ivanky pri Nitre. Počasie nám prialo, nebolo ani horúco, a tak nás dopredu lákal náš cieľ – Nitra Kalvária. Cesta bola dobrá, niekde bola aj väčšia tráva a malý les. Počas putovania sme sa pomodlili sv. ruženec. Čím bližšie sme boli k mestu Nitra, tým viac sme stretávali ľudí na bicykloch alebo športovcov – bežcov. Skonštatovali sme, že je to pekná cesta – „od dychovka“. Mali sme z toho úžasný pocit, že sa nám splnila túžba spoločne putovať k Panne Márii. Prišli sme pred sv. omšou a vošli sme do kostola, kde sa modlili sv. ruženec. Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval p. Peter Dušička, SVD. Plné vďaky sme sa vrátili domov ako praví pútnici aj keď trochu unavení. „Ale nebola to Compostela“, zasmiali sme sa... Dúfame, že sa to ešte v budúcnosti zopakuje vo väčšom počte sestier.

Sr. Vianneya, SSpS

Mnohé ďalšie sestry z komunity Ivanky pri Nitre boli účastné aj na ostatných svätých omšiach slávených na Kalvárii pri príležitosti tohtoročného sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Panna Mária, matka Nitrianska, oroduj za nás.


Fotografia

008
007
006
005
004
003
002
001
 • 008
 • 007
 • 006
 • 005
 • 004
 • 003
 • 002
 • 001
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie