Zobr. počet
Názov Dátum vytvorenia Autor Počet návštev
Púť do Marianky pri Bratislave 25. máj 2018 Zuzana Civániová 142
Odhalenie busty našej spolusestry Veroniky Therésie 23. máj 2018 Zuzana Civániová 179
„Modlime sa srdcom s Máriou za MISIE“ 16. máj 2018 Zuzana Civániová 132
Pozvánka - odhalenie busty sr. Veroniky Theresie v Bánove 13. máj 2018 sr. Katarína Junasová 146
Radosť i vďačnosť - blahorečenie otca Jána Brennera 13. máj 2018 sr. Katarína Junasová 132
Prosebná pobožnosť 12. máj 2018 Zuzana Civániová 99
Pozdrav zo Steylu 09. máj 2018 Zuzana Civániová 154
Sr. Cyrila,Gabriela Šoltésová, SSpS zavŕšila svoju misionársku službu. 09. máj 2018 Zuzana Civániová 157
Ako svätý Tomáš oslavoval spolu so žiakmi 05. máj 2018 sr. Katarína Junasová 109
„V tebe sú všetky moje pramene.” 03. máj 2018 Zuzana Civániová 156

Podkategórie

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie